Bedre uteområde på Grønland

GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN får 480000 kroner til utbedring av uteområde ved Grønland kirke

Gamlebyen og Grønland menighet jobber med å skape en sosial møteplass ut av et område som tidligere har virket stengt for allmennheten. Plassen foran Grønland kirke er asfaltert og konstruert med tanke på biltrafikk. Nå vil menigheten gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten gjennom utecafe, gateleker, permanente sjakkbrett, og beplantning på dugnad for å gjøre området grønnere.

Menigheten får nå støtte til prosjektet, i form av bl.a. utemøbler, sjakkbord, plantekasser og andre installasjoner. Målet er å skape “en kirkebakke for alle!”

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?