Bedre vilkår for ørret i Numedalslågen

KONGSBERG JEGER OG FISKERFORENING får 100000 kroner til restaurering av gyteområder for ørret

Kraftutbygging har ødelagt gyte- og oppvekstbiotopene for ørret i Numedalslågen gjennom Kongsberg. Nå skal dette restaureres, blant annet ved å tappe ned terskeldammer og erstatte med en elv som går i sitt opprinnelige naturlige elveleie. Det vil da bli lett for ørreten å vandre opp og ned. Målet er at det igjen blir mye ørret i Numedalslågen og at det blir gode fiskemuligheter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?