Bedret tilbud for barn på idrettsfritidsordning

Glassvereket Idrettsforening får 45.000 kroner til utstyr til idrettsfritidsordning.

Foreningen ble stiftet i 1919 og har nærmere 500 medlemmer fordelt på gruppene fotball, håndball og allidrett. Klubben driver også idrettsfritidsordning for barn fra andre til fjerdeklasse. Idrettsfritidsordningen innebærer at barna får en time organisert aktivitet hver dag, hvor ulike aktiviteter som håndball, fotball, friidrett, turn, basket, innebandy, ski, skøyter og sykling står på programmet. Dette er veldig populært, og det er nå behov for mer utstyr og til opplæring av flere ansatte slik at enda flere barn kan få ta del i den positive aktiviteten etter skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?