Behandlingsbasseng i Gol

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 100.000 kroner til rehabilitering av behandlingsbassenget for eldre og syke i Gol.

Et mye brukt basseng for behandling av eldre og syke i Gol måtte for en tid tilbake nedlegges da det ikke lenger møtte offentlige krav. En bassengkomité har arbeidet for å samle inn midler til gjenåpning av bassenget.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 100.000 kroner til rehabilitering av behandlingsbassenget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?