Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter får 175.000 kroner til etablering av skøytebane. Gjennom visjonen “Aktivitet og deltakelse gjennom livet” ønsker senteret å bidra til utvikling av den enkeltes muligheter, gi gode mestringsopplevelser og legge forholdene til rette for deltagelse i lokalmiljøet. 1500 brukere, ledsagere og lokale fagpersoner er årlig på helsesportsenteret og om lag 200 studenter har praksis der.

BHSS vektlegger muligheter fremfor begrensninger. Å utfordre personlige grenser skaper motivasjon, selvtillit og egenkompetanse. De ønsker nå å utvide aktivitetstilbudet med en skøytebane. De har fra 1. januar 2015 økt antall plasser for barn og har behov for flere aktiviteter tilpasset målgruppen – Aktivitet på is er en lavterskelaktivitet som mange har tilgang på i sitt nærområde, og som dermed lett kan følges opp når man kommer hjem. Området som planlegges for skøytebanen vil også kunne nyttes til diverse barmarksaktiviteter. Det eksisterer ikke skøytebaner i nærområdet på Beitostølen og den planlagte skøytebanen vil ha en beliggenhet som gjør den lett tilgjengelig for alle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?