Bekkeåpning Vea – forprosjekt

NORGES GRØNNE FAGSKOLE – VEA fikk 496 000 kroner til forprosjekt om bekkeåpning i 2024

Norges Grønne Fagskole – Vea vil åpne en bekk som del av deres læringsarena, med tilhørende etablering av fangdammer og variert vegetasjon. Gjennom prosjektet skal vannmiljøet i bekken og Mjøsa forbedres, biologisk mangfold skal økes, og det legges vekt på god pedagogisk forankring, som vil bidra til nyttig læring for mange. Norges Grønne Fagskole – Vea har fått tildelt 496 000 kroner til forprosjekt om bekkeåpning.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?