Bekkelaget Skoles Musikkorps

Bekkelaget Skoles Musikkorps får 40.000 kroner i 2014 til instrumenter som kan benyttes på Musikk og Lek kurset.

Bekkelaget skoles musikkorps har 76 medlemmer i alderen 8 – 19 år. Korpset spiller en aktiv rolle i nærmiljøet.

Elever på aktivitetsskolen på henholdsvis Kastellet og Bekkelaget skoler vil bli invitert til å delta på et rytmekurs i regi av musikkorpset. Kurset er kalt Musikk og Lek. Der vil barna få en første innføring i rytmelære og en forhåpentligvis god opplevelse i form av å kunne mestre et instrument. Gjennom kurset er målet at elevene motiveres til å bli med i korpset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?