Beredskap og hjelpekorps

Nes Røde Kors får 100.000 kroner til utstyr og kursing.

Dette er en frivillig organisasjon i Nes kommune med 300 medlemmer. Hovedaktiviteten de siste 20-30 årene har vært omsorgsaktiviteter, men de jobber nå med å utvide tilbudet med beredskapsvakt, Røde Kors-ungdom og hjelpekorps. De vil kurse medlemmene i hjelpekorpset og anskaffe utstyr til beredskapsvakt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?