Berg Bygdeungdomslag

BERG BYGDEUNGDOMSLAG får 270000 kroner til utbedring av kloakkanlegget i samlingshuset

Berg Bygdeungdomslag er det eneste Bygdeungdomslaget i landet som har eier et eget lokale. For å kunne legge tilrette bedre for aktiviteter på tvers av generasjoner trenger de å oppgradere og bytte ut kloakksystemet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?