Bertramjordet borettslag

Bertramjordet borettslag får 50000 kroner til natursti, skilting, klatre- og balanseutstyr. Borettslaget er lokalisert på Søndre Nordstrand. Rett i nærheten er det et skogsområde som de ønsker å tilrettelegge for kunnskap om naturbruk, miljø, flora og fauna. I tillegg vil de tilrettelegge for gode uteaktiviteter og sosiale aktiviteter for lokalmiljøet. .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?