Besøkshage med klatring og zipline

Friends for Understanding får 198.000 kroner til zipline og klatreløype.

Organisasjonen jobber spesielt mot ungdom og unge voksne som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid både lokalt, regionalt og nasjonalt. De legger til rette for at ungdommer fra ulike land og kulturer møter hverandre, og at de har aktiviteter som fremmer sosial fungering, samarbeid og toleranse. Mange av aktivitetene foregår i Spiralen besøkshage, en 10 mål stor hage hvor det blant annet er grønnsakshager, bålplass og rosehage. For å videreutvikle besøkshagen som møteplass og arena for læring og samvær, ønsker de nå å bygge en zipline og klatreløype.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?