Bevaring av fyr

Foreningen Gamle Struten Fyr fikk 400.000 kroner i 2017 bevaring av Struten fyr.

Foto: Foreningen Gamle Struten Fyr

Fyret er en viktig del av Fredrikstads kulturhistorie, og venneforeningens mål for stedet er å bidra til levende formidling av historien om fyrenes betydning for den norske kystkulturen. Stedet benyttes blant annet til sommerleir.

Se også: struten.no

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?