Bevaring av kulturminner og tradisjonshåndverk

Fortidsminneforeningen ble i 2015 tildelt 41 millioner kroner over fem år til bevaring av gamle bygninger og kulturminner over hele landet.

Unge håndverkere lærer tradisjonshåndverk i Harstad i juni 2019. (Alle foto: Ane Marte Ringstad)

Gjennom programmet «Kulturminner for alle» støtter Fortidsminneforeningen bevaring av gamle bygninger og kulturminner over hele landet – som igjen brukes til formål som kommer barn og unge til gode.

Målet for prosjektet er å bidra til opplæring i tradisjonshåndverk.

Det genereres mye kunnskap. I 2018 fikk Fortidsminneforeningen derfor ytterligere 1 million kroner til å dokumentere og formidle kunnskap om tradisjonshåndverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?