Bevaring av ungdomslagshus

NORDSINNI UNGDOMSLAG får 200000 kroner til oppgradering av grendehus

Nordsinni ungdomslag hører til under Noregs ungdomslag og er hjemmehørende i Nordre Land kommune. Laget har en lang og god tradisjon i lokalmiljøet, og vil i 2022 runde 120 år. Aktiviteter i laget er blant annet teater for barn og unge, leikarring og dans. De har et eget grendehus, der aktivitetene har foregått i en årrekke. Nå ønsker de å bevare og oppgradere grendehuset for å kunne få i gang aktiviteter for barn og unge også der og for utleie. Ungdomslaget bidrar selv med mye dugnadstimer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?