Bevegelsesglede for alle med utlånsutstyr til barn med funksjonsnedsettelse

Handicappede Barns Foreldreforening får 110.000 kroner til idrettsutstyr.

Foreningen drives på dugnad og jobber for at barn med funksjonsnedsettelse skal aktiviseres på linje med funksjonsfriske barn. Med utlånsutstyr kan de legge til rette for mer aktivitet for sine medlemmer. Utstyret vil også komme mange til gode gjennom foreningens samarbeidsorganisasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?