Bibliotek – bærekraft og demokrati

NORSK BIBLIOTEKFORENING fikk 1 300 000 kroner til forprosjekt for å kartlegge behov og barrierer i biblioteksektoren innenfor demokrati og bærekraft i 2024

Norsk Bibliotekforening søker å styrke bibliotekenes rolle som demokratiske og bærekraftige i lokalsamfunnet. Gjennom et forprosjekt vil de kartlegge behov og barrierer i sektoren, for å fylle denne rollen. Prosjektet oppmuntrer til økt inkludering og deltakelse i samfunnsdebatten, med spesielt vekt på ytringsmot og valgdeltakelse blant unge voksne. Norsk Bibliotekforening har fått tildelt 1 300 000 kroner til et forprosjekt for å kartlegge behov og barrierer i biblioteksektoren innenfor demokrati og bærekraft.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?