Bibliotek som lokal musikkarena

Deichman Bibliotek på Bjørnholt skal i samarbeid med frivillige fra Ung Arena Sør og elevrådet på Bjørnholt skole etablere biblioteket som en lokal musikkarena.

Biblioteket er samlokalisert med, og er skolebibliotek for, videregående- og ungdomsskolen.

Sammen med frivillige skal ungdom få ansvar for å arrangere kurs og konserter. I samarbeid med skolen skal elever med valgfaget «Innsats for andre» jobbe med prosjektet etter skoletid som praksis. Videre skal ungdom få opplæring i bruk av utstyret og tekstkurs, og disse får ansvar for videreformidling.

Til prosjektet får Oslo Kommune/Deichman Bibliotek (Bjørnholt) 499.000 kroner, til bygging av musikkstudio i biblioteket og kurs i lydteknikk og tekstproduksjon.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?