Bibliotekscene til Øvre Eiker bibliotek

Øvre Eiker bibliotek samarbeider med Ungdommens kulturmønstring, Unge Arrangører Øvre Eiker, Røren barne- og ungdomsteater, Hokksund byutvalg, Øvre Eiker skolekorps, Øvre Eiker kulturskole og Hokksund ungdomsskole. De jobber for å få på plass en scene på biblioteket som skal bli et møtested for aktivitet.

Bibliotekscenen har potensial for å bli en viktig del av nærmiljøet til ungdom i Øvre Eiker kommune – som kulturarena og møteplass. Prosjektet vil vise mulighetene som ligger i koblingen mellom offentlige institusjoner og frivilligheten.

Øvre Eiker bibliotek/Øvre Eiker kommune, seksjon kultur og livskraft får 400,000 kroner til bygging av, og utstyr til scenen, midler til opplæring i bruk av utstyret, samt kursholdere til samarbeidsprosjekter.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?