Bidrag til istandsettelse av Herredstyresalen ved Tåsen skole

Tåsen skolekorps får 350.000 kroner til bidrag til istandsettelse av Herredstyresalen.

Korpset er et tradisjonsrikt skolekorps med base på Tåsen skole. De rekrutterer barn og ungdom som sogner til Tåsen og Berg barneskole. Korpset har de siste 7-8 årene hatt en kraftig vekst i antall medlemmer og har i dag 123 medlemmer i alderen 7 til 17 år. Den kraftige rekrutteringen de senere årene, samt tilsvarende økt aktivitetsnivå, har skapt nye utfordringer når det gjelder øvingslokaler samt lokaler til mindre konserter og arrangementer. Dette har de en mulighet til å løse gjennom oppgradering av Herredstyresalen på Tåsen skole. Dette er et lokale som i dag ikke brukes og som også skolen ser en verdi i at istandsettes.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?