Bidrag til sjøsikkerhet

Røde Kors Sandefjord har fått tilsammen 329.097 kroner til utstyr til redningsbåt og utstyr til kurs, øvelser og førstehjelp.

Foto: Røde Kors Sandefjord

Foreningen drives på dugnad og utfører en rekke oppdrag på forskjellige kulturarrangementer, i tillegg til å bistå politiet og hovedalarmsentralen. De stiller også opp i skoler og barnehager og gir opplæring i førstehjelp. Barn og ungdom får komme om bord i redningsbåten og får lære om sjøsikkerhet. Alt arbeidet gjøres på dugnad.

Sommeren 2017 ble deres nye redningsbåt RC Jotun satt i operativ tjeneste og Sparebankstiftelsen DNB bidro med støtte til å fylle den med utstyr. I 2018 fikk de støtte til å heve kompetansen til de frivillige som deltar i redningstjenesten, samt midler til innkjøp av redningsteknisk utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?