Biermannsgården – et grendehus for unge

DE BIERMANSKE LEGATER TIL BL.A. SKOLE OG EUGENIA STIFTELSEN får 7400000 kroner til restaurering

Biermannsgården ligger i bydel Sagene i Oslo. Gården fra 1700-tallet var kjernen i en større landeiendom, en løkke som strakte seg nedover Iladalen. På begynnelsen av 1800-tallet var anlegget eid av den tyskettede handelsmannen Johan Fredrich Biermann. Ved testamentarisk gave opprettet Biermann skole og legatvirksomhet på eiendommen. Skiftende skoler og virksomheter har holdt til her senere; blant annet Sagene skole med en avdeling for snekker-, bokbinder- og skomakerlinje fra 1885-95, og Frk. Dietrichs pikeskole fra 1900-1911. Senere har det vært arbeidsstue, fritidshjem, barnehage og musikkundervisning i byggene. Eiendommen eies av De Biermannske Legater og fortsatt er det pliktig å drive barne- og ungdomsarbeid her i tråd med Biermanns testamente. Legatet får støtte til istandsettelse av byggene og en utbedring innvendig for å øke funksjonaliteten og brukervennligheten. Stedet skal være en inkluderende møteplass med aktiviteter for barn, unge og lokalmiljøet. Biermannsgården vil utvikle en modell for drift av urbane grendehus og være til eksempel for andre grende- og nærmiljøhus i landet som er avhengig av å finne gode løsninger for å legge til rette for frivilligheten på en bærekraftig måte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?