Biermannsgården – et levende nærmiljøhus

SOCENTRAL AS får 780000 kroner til pilotering av aktivitet og drift for nærmiljøhus

Biermannsgården ligger i bydel Sagene i Oslo. Gården fra 1700-tallet var kjernen i en større landeiendom, en løkke som strakte seg nedover Iladalen. Den hadde både uthus og indre fløy i bakgården, med fjøsdrift fram til så sent som 1937. På begynnelsen av 1800-tallet var anlegget eid av den tyskettede handelsmannen Johan Fredrich Biermann.

Ved testamentarisk gave opprettet Biermann skole og legatvirksomhet på eiendommen. Skiftende skoler og virksomheter har holdt til her senere; blant annet Sagene skole med en avdeling for snekker-, bokbinder- og skomakerlinje fra 1885-95, og Frk. Dietrichs pikeskole fra 1900-1911. Senere har det vært arbeidsstue, fritidshjem, barnehage og musikkundervisning i byggene. Eiendommen eies av De Biermannske Legater og fortsatt er det pliktig å drive barne- og ungdomsarbeid her i tråd med Biermanns testamente.

Flere aktører, deriblant SoCentral, Økologisk Norge og Drivhuset, har nå gått sammen om et pilotprosjekt der de vil finne en god driftsmodell for eiendommen, og har som mål at Biermannsgården skal bli et aktivt nærmiljøhus fylt av aktivitet for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?