Bildentekstilet

GRAN KOMMUNE får 208000 kroner til aktivitets- og formidlingsprosjekt

Stiftelsen Steinhuset har i tre år lagt mye arbeid og midler i å gjenskape middelalderteppet Bildentekstilet. Den kunstneriske gjenskapingen av det tapte tekstilet har beskrivelser, symboler, høymiddelalderes materialbruk og teknikker som er av høy verdi kunstnerisk, historisk og som unikt lokalt kulturminne. Kunnskap, praktisk arbeid og deltakelse styrker eierforholdet til Steinhuset og Bildentekstilet. I dette prosjektet blir barn og unge informert om og involvert i arbeid med kulturminnene, og de vil sitte med lokalkunnskap og erfaringer som bringer dette videre fremover i tid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?