Billedkunst LIVE 2024-2026.

NORSKE BILLEDKUNSTNERE fikk 600 000 kroner til gjennomføring av Billedknst Live i to år i 2024

Billedkunst LIVE et prosjekt arrangert av Norske Billedkunstnere. De ønsker å gi rom for diskusjoner om lokal kunstproduksjon utenfor de store byene ved å invitere anmeldere til å dele sine vurderinger live for et publikum. Prosjektet tar sikte på å supplere eksisterende kunstdekning, som hovedsakelig fokuserer på etablerte kunstnere, og inspirere til et mer nyansert syn på kulturscenen. Norske Billedkunstnere har fått tildelt 600 000 kroner til gjennomføring av Billedkunst Live i to år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?