Biokunst i skolen

Norsk Biokunst Arena driver med aktiviteter i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap og holder til i Vitenparken Campus Ås. En “utforskerklasse” ved Frogn Videregående skole skal fordype seg i emnet og gjennomføre sine egne biokunstprosjekter.

Biokunst i utforskerklassen er dialogbasert formidling som gir ungdommene innblikk i BioKunst og opplevelsen av at de selv kan benytte kunnskap om samfunn, bærekraft og biologi til å uttrykke seg kreativt og kunstnerisk. Programmet beveger seg mellom kunstnerens Atelier, Vitenparkens BioKunstLab, som er en blanding mellom kunstnerens atelier og biologi-laboratorium, og å la elevene drive kunstneriske prosesser med biologi og materialer i sitt eget naturfagsrom på skolen. BioKunst er ofte prosessuell i seg selv: kunsten skjer ikke på våre premisser, men følger ofte syklusen til materialer, levende biologi, kjemiske reaksjoner, og livssykluser.

Tildelinger

Vitenparken Campus Ås fikk 400.000 kroner til kunst i skolen-prosjektet Biokunst for utforskerklassen i to år fra skoleåret 2021-2022.

Vitenparken Campus Ås fikk 200 000 kroner til kunstnermøter, atelierbesøk og verksteder for elevene i samarbeid med kunstner Hege Tapio, skoleåret 2020-2021.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?