Biologisk mangfold i prestegårdshager

KVANN KUNNSKAP OG VERN AV NYTTEPLANTER I NORGE / NORWEGIAN SEED SAVERS får 450000 kroner til rehabilitering av og kurs og aktivitet i prestegårdshager

Nettverket er et forum for gamle prestegårdshager og andre historiske hager. De jobber aktivt med å etablere et nettverk av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet. Hagene skal rehabiliteres og skal fungere som reservathager for å ta vare på gamle plantesorter og prøve ut nye. Arbeidet i hagene innebærer mye dugnad, og skal også være arenaer hvor man kan lære om planter, hagestell og dyrking av gamle nyttevekster.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?