Biologisk mangfold langs Hyllibekken

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE får 125000 kroner til Restaurering og læring langs Hyllibekken

Hyllibekken renner gjennom Spydeberg og ligger i tilknytning til Folkehelseparken. Nå skal kommunen, i samarbeid med blant annet Hovin skole, jobbe med tiltak for å øke det biologiske mangfoldet langs bekken. Her skal det tilrettelegges for pollinatorer og tilbakeføres en mer variert natur. Vill-enger og undervisningsbed med urter skal etableres, informasjonsskilt, insektshotell og fuglekasser skal settes opp og en pilehage der barn kan leke skal plantes.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?