Biologiske undersøkelser i Akerselva

Oslo og Omland Friluftsråd får 120.000 kroner til utstyr for biologiske undersøkelser i Akerselva.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 40 organisasjoner og 19 kommuner er medlem.

OOF har et prosjekt i nært samarbeid med Oslo Elveforum, Norges Jeger og Fiskeforbund, og Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Prosjektet går ut på at Osloskoler skal adoptere ulike deler av Akerselva, som etter det alvorlig klorutslippet vil ha en interessant utvikling å følge. Elevene skal fokusere på vannkvalitet, bunndyr og fisk og følge samspillet mellom de ulike delen i økosystemet. Til dette trengs utstyr og veiledningsmateriell, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?