Biomangfold i Vitenparken

VITENPARKEN CAMPUS ÅS får 5900000 kroner til utvikling og produksjon av installasjonsmoduler

Vitenparken er et viten- og opplevelsessenter som jobber med det grønne skiftet gjennom å inspirere til økt interesse for mat, miljø og klima. Her kan publikum møte ny forskning og sammen oppleve og utforske grønn omstilling. Nå skal utstillingene både innendørs og utendørs fornyes og biomangfold skal være hovedtema. Det skal utvikles installasjonsmoduler innen ulike tema som blant annet jorda, havet og klimaet. I tillegg skal formidlingsaktiviteter utvikles og tilrettelegges for ulike målgrupper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?