BirdLife Vestfold vipeprosjekt

BirdLife Norge avdeling Vestfold fikk 21 000 kroner til innkjøp av termisk kikkert i 2024

BirdLife Norge avdeling Vestfold jobber med å beskytte og forbedre fuglelivet med spesielt fokus på den kritisk truede vipa, som har hatt nedgang. BirdLife Norge avdeling Vestfold har fått tildelt 21.000 kroner til innkjøp av termisk kikkert for oppdaging av fugler og reir.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?