Birøkt på Portåsen

EIKER BIRØKTERLAG får 100000 kroner til slyngerom

Birøkterlaget drifter en bigård på Portåsen. Denne blir benyttet til skoleundervisning. Med et slyngerom vil skoleelever få lære om hele prosessen i honningproduksjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?