Bjørkelangen stasjon – møteplass for barn og ungdom

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE får 300000 kroner til kurs og prosjektledelse for og ved ungdom

Aurskog Høland Frivilligsentral flyttet i november 2021 inn i nye lokaler, på Bjørkelangen stasjon. Bjørkelangen stasjon er lokalisert i sentrum, og er et bygg med lang tradisjon for å være en møteplass for lokalbefolkningen. Stasjonen er fra 1896 og er nyoppusset. Frivilligsentralen ønsker å tilby bærekraftige og varige tilbud til barn og ungdom i kommunen. De ønsker sammen med ungdomsrådet, elevråd og elever ved ungdomskoler og videregående skoler i kommunen, å kartlegge behov og ønsker for økt trivsel for målgruppa. Sammen med ungdommene vil de så iverksette tiltakene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?