Bjørnholt skole

Bjørnholt skole får 90.000 kroner til oppgradering og utvidelse av lydstudio.

Lydstudio er en del av skolens tilbud innenfor kulturelle aktiviteter og uttrykk. Studioet skal utvides og gjøres mere anvendelig til bruk for flere ungdommer og elever samt få bedre inneklima. Det lages redigeringsplass for musikkprogrammering (MAC), midiprogrammering og lydredigering.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?