BjørnsBruktBod

BJØRNSBRUKTBOD/PLASTARTIC fikk 90 000 kroner til symaskiner i 2024

BjørnsBruktBod er en gjenbruksbutikk drevet av frivillige. I tillegg arrangerer de sommerskole og kulturutvekslingstreff for deltakere fra lokalmiljøet. De vil videreutvikle en opplæringsarena i butikken, rettet mot skoleelever og flyktninger som bor i nabolaget, for kursing i reparasjon av tøy, møbler o.l. BJØRNSBRUKTBOD/PLASTARTIC har fått tildelt 90 000 kr til symaskiner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?