Blaafarveværkets sosiale historie

Blaafarveværket får 1.196.000 kroner i 2015 til tilrettelegging av Nymoen og Nyfossum for læring og kunnskap om Blaafarveværkets sosiale historie.

Industribedriften Blaafarveværket og Koboltgruvene ble grunnlagt på naturressursene fra koboltåren i Skuterudåsen og vannet fra Haugfossen. Blaafarveværket er i dag Buskeruds største turistattraksjon og de har stadig nye prosjekter som er med på å formidle historien rundt det unike kulturmiljøet og industrihistorien. Da Blaafarveværket ble opprettet i 1776 ble det i tillegg til industrianlegget også regulert tomter for arbeiderboliger og skole på Nymoen. Blaafarveværket eier i dag flere av disse originale boligene og bygningene som nå er en del værkets sosiale historie. De ønsker å åpne opp bygningene for besøkende, og gjenopprette hageanleggene til å bli en ressurs med nytteverdi for lokalsamfunnet og besøkende. Her skal det blant annet anlegges kultursti, tilrettelegges fiskeplass og etableres kjøkkenhager.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?