Black box på skolen

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 250000 kroner til scene til gymsalen på Ruseløkka skole

Ruseløkka skolen tilbyr sine elever et fritidstilbud som kalles kulturtimen fra 4.-7. trinn. På ungdomstrinnet tilbys valgfaget produksjon for sal og scene. Over 100 elever i disse tilbudene setter årlig opp en elevforestilling. Tidligere år har skolen leid seg inn på ulike scener for å vise forestillingen, men nå ønsker de å etablere en egen scene. I tillegg ønsker de at tilbudet kan brukes av bydelens ungdoms-tjeneste og andre som driver fritidstilbud for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?