Blackout poetry. Lek med tekst

NISSEDAL KOMMUNE fikk 50 000 kroner til workshop i blackout poetry i 2024

Nissedal kommune ønsker å innføre Blackout poetry for barn og unge, for å gi dem inspirasjon og erfaring innen visuell kunst og tekst. Blackout Poetry er poesi som lages av boksider, ei avis eller liknende. Utvalgte ord og setninger fra teksten velges ut. Deretter stryker man ut resten av teksten med svart tusj, penn eller maling. Teksten som da står igjen blir ny tekst, og kanskje til og med poesi. Nissedal kommune har fått tildelt 50.000 kroner til workshops i Blackout poetry på biblioteket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?