Blåflat gard – tilgjengelig for alle

STIFTELSEN BLÅFLAT GARD får 300000 kroner til installasjoner og utstyr

Stiftelsen Blåflat Gard jobber for å utvikle Blåflat til et sosialt og kulturelt samlingspunkt for å skape trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet. Tildelingen fra stiftelsen skal Blåflat Gard bruke til universell utforming slik at det tilrettelegges for økt bruk av stedet for flere ulike målgrupper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?