Blås i bassen

FREDRIKSTAD KOMMUNE får 190000 kroner til blåsebassinstrumenter

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet og 900 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Som følge av at både korps og kulturskolerde opplever en utfordring med å rekruttere til tenor- og bassinstrumenter, tar de i denne satsingen et ansvar for disse instrumentene. De ser at om vi skal ha gode band, storband, korps og orkester i fremtiden, må vi bevisstgjøre og synliggjøre mulighetene som ligger i disse instrumentene for elevene. De har allerede startet en satsing innen orkester og kontrabass. Gjennom satsingen har de lykkes med å snu denne utfordring ved kulturskolen, og de positive erfaringene gir håp og ambisjon om tilsvarende effekt også innenfor eget og byens blåsermiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?