Blås i skolen i Enebakk

ENEBAKK KOMMUNE fikk 260 000 kroner til etablering av undervisningstilbud i 2024

Enebakk kulturskole er en kommunal kulturskole med undervisning i fagene musikk, dans, teater og visuell kunst.Kulturskolen ønsker i skoleåret 2024-25 å tilby Blås i skolen til alle elever på 4.trinn i samarbeid med skolekorpsene i kommunen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?