Blås i skolen

Lillehammer kulturskole får 310.000 kroner til musikkinstrumenter.

Kulturskolen samarbeider med byens skolekorps om aspirantopplæringen, leverer ulike prosjekter til Den Kulturelle Skolesekken og samarbeider bredt med andre lag og foreninger i Lillehammer, i tillegg til den ordinære virksomheten. Etter inspirasjon fra prosjektene som korpsnett.no arrangerer vil kulturskolen starte klassekorps i grunnskolen i Lillehammer. De har som mål å gjennomføre klassekorps på alle skolene i kommunen, men vil gjerne begynne med en pilot på en av barneskolene. Pilotskolen har omtrent 50 elever pr trinn, og de ønsker å gjennomføre korpsopplæringen på fjerde trinn. Musikkundervisningen blir da knyttet til instrumentopplæring. De ser for seg å dele klassen i tre, der den ene delen får opplæring på messinginstrumenter, den andre får opplæring på treblås og den siste på slagverk. Dette vil også være en fin rekrutteringsarena til skolekorpsene i byen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?