Blikkåpner FOTO

PREUS MUSEUM fikk 750 000 kroner til Blikkåpner Foto 2024-2025 i 2024

Blikkåpner er… • Ungdom som ut fra egne interesser tar inspirasjon fra kunstverk, kunstnere eller kuratorer, og bruker subjektive opplevelser og tolkninger som utgangspunkt for å lage spennende arrangementer og kreative aktiviteter til utstillingene. • Ulike måter å oversette samtidskunsten til sitt eget publikum på, slik at det blir relevant. • Å knytte kunsten til unges interesser og det de er opptatt av i samfunnet. • Et eget program med nullterskel for deltakelse, der alle aktiviteter er gratis. • Unge forbilder som viser andre ungdommer at det finnes folk som dem som også er interessert i kunst. • Et sosialt sted å møte likesinnede og bli introdusert for et kreativt miljø. “Blikkåpner FOTO” oppmuntrer ungdom til å uttrykke kreativiteten sin og forstå visuell kommunikasjon gjennom foto, film og teknologi, i tillegg til å bidra med unike perspektiver og innsikt til museets publikum. Programmet fokuserer også på å danne en trygg base for ungdom hvor de kan lære, skape og formidle fotohistorie til andre unge. PREUS MUSEUM har fått tildelt 750.000 kroner til å drive “Blikkåpner FOTO 2024-2025”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?