Blikkåpner Galleri F 15 2024-27

GALLERI F 15 AS fikk 2 341 350 kroner til Blikkåpner Galleri F 15 2024-27 i 2024

Blikkåpner er… • Ungdom som ut fra egne interesser tar inspirasjon fra kunstverk, kunstnere eller kuratorer, og bruker subjektive opplevelser og tolkninger som utgangspunkt for å lage spennende arrangementer og kreative aktiviteter til utstillingene. • Ulike måter å oversette samtidskunsten til sitt eget publikum på, slik at det blir relevant. • Å knytte kunsten til unges interesser og det de er opptatt av i samfunnet. • Et eget program med nullterskel for deltakelse, der alle aktiviteter er gratis. • Unge forbilder som viser andre ungdommer at det finnes folk som dem som også er interessert i kunst. • Et sosialt sted å møte likesinnede og bli introdusert for et kreativt miljø. Med utgangspunkt i utstillingene på Galleri F 15 lager blikkåpnerne arrangementer og kommunikasjon, og produserer eget innhold til SoMe ut fra egne ideer, med mål om å skape aktivitet som engasjerer andre unge. Galleriet vil i 2024 også etablere et eget alumniprogram. GALLERI F 15 AS har fått tildelt 2.341.350 kroner til Blikkåpner Galleri F 15 2024-27.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?