Blikkåpner Henie Onstad Kunstsenter 2022

SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE får 800000 kroner til Blikkåpner 2022 på Henie Onstad Kunstsenter

Det tredje kullet Blikkåpner på Henie Onstad rekrutteres til oppstart høsten 2022. Programmet er tilrettelagt for ungdom med interesse for kunst, musikk og kultur og det forventes at deltakerne skal ta med seg sitt nettverk inn i institusjonen. Slik vil kunstsenteret jobbe for å få ungdom inn i kunsten, gjennom ungdommen. Programmet retter seg mot ungdom mellom 16-19 år og tar opp 8 deltagere gjennom en kort søknad som legger vekt på motivasjon. Programmet utfordrer unge på hvordan de utrykker seg gjennom kunst, lyd og musikk, og hvordan kunst kan formidles med et hovedfokus på tilgjengeliggjøring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?