Blikkåpner Henie Onstad Kunstsenter 2024-27

SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE fikk 3 000 000 kroner til Blikkåpner i tre skoleår fra 2024-25 i 2024

Blikkåpner er… • Ungdom som ut fra egne interesser tar inspirasjon fra kunstverk, kunstnere eller kuratorer, og bruker subjektive opplevelser og tolkninger som utgangspunkt for å lage spennende arrangementer og kreative aktiviteter til utstillingene. • Ulike måter å oversette samtidskunsten til sitt eget publikum på, slik at det blir relevant. • Å knytte kunsten til unges interesser og det de er opptatt av i samfunnet. • Et eget program med nullterskel for deltakelse, der alle aktiviteter er gratis. • Unge forbilder som viser andre ungdommer at det finnes folk som dem som også er interessert i kunst. • Et sosialt sted å møte likesinnede og bli introdusert for et kreativt miljø. Henie Onstad Kunstsenter ønsker å vekke ungdoms interesse for kunst og kultur gjennom Blikkåpner-programmet, der de får muligheten til å utforske og uttrykke seg gjennom forskjellige kunst- og musikkformer. Dette bidrar til at de unge bringer med seg sitt nettverk inn i institusjonen og tar en mer aktiv rolle i formidlingen av kunst. SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE har fått tildelt 3.000.000 kroner til Blikkåpner-prosjektet i tre skoleår fra høsten 2024, for å formidle kunst fra ungdom, til ungdom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?