Blikkåpner Henie Onstad

SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE får 900000 kroner til Blikkåpner Henie Onstad 2023-2024

Blikkåpner er et ettårig kunstformidlingsprogram for og av ungdom mellom 16 og 19 år. På Henie Onstad Kunstsenter velges åtte deltakere ut etter søknad, og i løpet av året får de delta i et introduksjonsprogram med nøkkelpersoner i kunstsenterets stab. De er med på å sette opp utvalgte workshops sammen med utøvere og aktører som Henie Onstad har en relasjon til. Blikkåpnerne utvikler selv innholdet i opplegget i dialog med Henie Onstad sitt team.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?