Blikkåpner Lillehammer Kunstmuseum 2024-2027

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM fikk 1 500 000 kroner til Blikkåpner Lillehammer i tre år fra skoleåret 2024-25 i 2024

Blikkåpner er… • Ungdom som ut fra egne interesser tar inspirasjon fra kunstverk, kunstnere eller kuratorer, og bruker subjektive opplevelser og tolkninger som utgangspunkt for å lage spennende arrangementer og kreative aktiviteter til utstillingene. • Ulike måter å oversette samtidskunsten til sitt eget publikum på, slik at det blir relevant. • Å knytte kunsten til unges interesser og det de er opptatt av i samfunnet. • Et eget program med nullterskel for deltakelse, der alle aktiviteter er gratis. • Unge forbilder som viser andre ungdommer at det finnes folk som dem som også er interessert i kunst. • Et sosialt sted å møte likesinnede og bli introdusert for et kreativt miljø. Med et levende engasjement for å skape en kulturell arena for ungdom, gir Blikkåpnere liv til Lillehammer Kunstmuseum med friske ideer og tilnærminger til kunstformidling. De skaper en bro mellom kunstverdenen og jevnaldrende ved å gjøre museet til et innbydende sted for arrangementer, workshops og kreativ utforskning. STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM har fått tildelt 1.500.000 kroner til Blikkåpner Lillehammer i tre år fra skoleåret 2024-25.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?