Blikkåpner Lillehammer Kunstmuseum

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM får 420000 kroner til Blikkåpner Lillehammer 2023-2024

Blikkåpner er et ettårig kunstformidlingsprogram for og av ungdom mellom 16 og 19 år. På LIllehammer Kunstmuseum er det seks blikkåpnere som inviterer til gratis workshop én gang i måneden. Arrangementene er gratis for andre ungdommer og aktivitetene er knyttet til museets virksomhet, mat og drikke. Blikkåpnerne deltar også i andre oppgaver som å lede kunstnersamtaler, delta i montering av utstillinger eller være vertskap for utstillingsåpninger. De har også omvisninger for sine egne skoleklasser, og i noen grad omvisninger i helger og ferier.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?