Blikkåpner Lillehammer

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM får 495000 kroner til Blikkåpner 2022 – 2023 i Lillehammer Kunstmuseum

Blikkåpnerprosjektet er en del av museets formidlingsprogram. Kunstmuseet ønsker nye grupper inn i museet og dette gjelder i særdeleshet ungdommer. Blikkåpnerne rekrutteres bredt fra Lillehammers videregående skoler. Seks ungdommer av begge kjønn, med ulik bakgrunn blir engasjert som formidlere i ett år. De unge bringer ulike synspunkter inn i museet, og med sitt blikk kan de formidle kunsten på en måte som er mer relevant for sin aldersgruppe.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?