Blikkåpner Moss

PUNKT Ø AS får 670000 kroner til Blikkåpner 2022-23 på Galleri F15

Blikkåpner er et program hvor ungdom blir deltagende i galleriets prosjekter. Gjennom inspirasjon fra kunsten får de bruke sin kreativitet og i fellesskap formidle og kommunisere kunsten til andre ungdommer. Galleriet engasjerer 8 ungdommer som er med og utformer blikkåpnerprogrammet. Tidligere deltakere i programmet får mulighet til å være med videre som mentorer ved å delta i opplæring og videreføring med sine erfaringer og kunnskap. Blikkåpnerne er en del av staben og har som oppgave å formidle og kommunisere utstillinger i galleriet fra sitt ståsted til andre ungdommer og til publikum. Målet er å gjøre kunstinstitusjonen relevant for målgruppen og å tilrettelegge for at flere tar i bruk galleriet og F15 verksted.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?